Jak zamówić

Projektowanie obwodu

Oferujemy usługi w zakresie projektowania topologii (trasowania) obwodów drukowanych do wszystkich typów urządzeń elektronicznych: analogowych, cyfrowych, z mieszanymi sygnałami, a także o wszystkich poziomach złożoności – od prostych urządzeń domowych i przemysłowych, takich jak oświetlenie diodowe, źródła zasilania, różne czujniki i przyrządy śledzenia, do najbardziej złożonych systemów, w tym wbudowywanych, takich jak: przyrządy pomiarowe, komputery jednopłytkowe, systemy nawigacyjne, urządzenia telekomunikacyjne i multimedia.

Możemy także dopracować już istniejące pliki topologii płytki drukowanej, np. wprowadzić zmiany do istniejącego projektu, zamienić punkty lutownicze dla przestarzałych komponentów elektronicznych na nowocześniejsze, zoptymalizować płytkę pod kątem technologii SMD itd. Wystarczy skontaktować się z nami i poinformować, jakie prace są wymagane, a my zrealizujemy zamówienie w najkrótszym możliwym terminie

Nasze doświadczenie:

  • Jedno-/dwustronne i wielowarstwowe (w tym HDI) płytki drukowane
  • Płytki sztywne, elastyczne, sztywno-elastyczne i płytki na podłożu metalowym
  • Szybkodziałające cyfrowe, a także płytki z zakresu wysokich częstotliwości
  • Płytki drukowane z kontrolowaną impedancją, płytki z obwodami LVDS
  • Optymalizacja stack-up, wewnętrznych warstw uziemienia/zasilania
  • Mikro BGA, a także BGA z dużą liczbą zacisków
  • Mikroprzelotki, ślepe i zagrzebane przelotki, mikroprzelotki na powierzchni
  • Projektowanie z punktu widzenia technologiczności produkcji/montażu (zgodnie ze standardem IPC)
  • Przygotowanie do produkcji w każdym przedsiębiorstwie (format wyjściowy Gerber RS274X)
  • Zapewniamy także atrakcyjne ceny usług projektowania

W celu oszacowania kosztu projektowania topologii płytki drukowanej musimy uzyskać od zleceniodawcy zasadniczy schemat elektryczny (ZSE), który może być wykonany w dowolnym formacie, nawet w postaci zeskanowanego obrazu. Do schematu należy załączyć wymagania dotyczące projektowanej płytki, a także wykaz komponentów z zaznaczeniem producentów/dostawców.

Po otrzymaniu wyżej wymienionych danych będziemy w stanie wycenić projekt, a także określić terminy wykonania prac.

Nasze podstawowe narzędzie do projektowania to Altium Designer™. Po wykonaniu projektu topologii płytki drukowanej w Altium Designer generujemy pliki Gerber i zbieramy je w CAM350 – programie do przedprodukcyjnego przygotowania płytek drukowanych. Na tym etapie realizujemy przygotowanie do produkcji i optymalizujemy topologię w celu jej wykonania maksymalnie technologicznie, co pozwoli obniżyć koszty własne produkowanej płytki.

Poniżej podajemy schemat typowych etapów projektowania topologii płytek drukowanych. W zależności od poziomu złożoności opracowywanej płytki może być konieczne więcej etapów uzgodnień technicznych ze zleceniodawcą:

Zwykle gotowy projekt topologii płytki drukowanej obejmuje następujące pliki: zasadniczy schemat elektryczny, plik topologii, wykaz komponentów, opis techniczny. W zależności od wymagań zleceniodawcy możemy także przekazać trójwymiarową wizualizację płytki 3D, rysunki montażowe, programy współrzędnych do automatycznego montażu, rysunek apertur szablonu do pasty itd.

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania, a także powitamy Państwa w gronie naszych klientów!

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura w Warszawie lub kontaktu telefonicznego pod numerem (+48) 338-338-338. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. Więcej informacji o nas znajdziesz w rozdziale kontakty.